PhDr. Lenka Filípková 

Soukromá psychologická praxe Praha

Home
Co nabízím
Kdo jsem
Kde jsem
Kontakt/návštěva
Letáček


Narozena 1958, vdaná,  tři děti (1981, 1991, 1993)

Vzdělání

Psychologie, FF UJEP (dnes FSS MU) Brno

PhDr. - psychologie, FF UJEP (dnes FSS MU) Brno

Postgraduální studium pedagogicko - psychologické poradenství, UK Praha

Logoterapie a existenciální analýza, IPIPAP, Brno

Systemická rodinná terapie, CRT Praha


Současná praxe

Praha psychoterapie s.r.o.

OSPOD Sedlčany, psychologická podpora rodinám s dětmi v pěstounské péči

Předchozí praxe

Psychoterapeutické pracoviště "Luděk Vrba s.r.o."

Rodinná poradna Domažlice, přípravy uchazečů o adopci a pěstounskou péči

Středisko Víteček, Černošín, Nestátní zařízení pro pomoc dětem a dospělým se zdravotním postižením

Dětský domov Solenice

ZDVOP Orlíček, Přední Chlum

Dětské centrum Paprsek, Praha

Specielní pedagogické centrum Dítě při MtŠ Štíbrova, Praha 8, Klub rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem Praha

Okresní pedagogicko-psychologická poradna Praha východ

Katedra psychologie FF UJEP (FFS MU) Brno

Trénink a školení

Psychoterapeutická práce s traumatem, SLEA Praha, 2017

Terapie zaměřená na práci s tělem, Společnost pro psychoterapii a rodinnou terapii Praha

Poruchy příjmu potravy, IPIPAP Olomouc

Telefonická krizová intervence, RIAPS, Remedium Praha

Rizoterapie, Ayuntamiento de Bormujos, Sevilla

Eneagram , Instituto de gestalt terapia, Tomares, Sevilla

Soukromý pobyt v Anglii, mimo jiné studijně zaměřený na práci s rodinou s dítětem s postižením, na integraci osob nějakým způsobem odlišných od většinové populace (nemoc, postižení, sexuální orientace, etnikum, sociální postavení)

Soukromý pobyt ve Španělsku, mimo jiné studijně zaměřený na socio-kulturní specifika a jejich vliv na rodinný systém, imigraci, etnicky smíšená manželství, rodinné konstelace, práce s emocemi, osobnostní krize.