PhDr. Lenka Filípková 

Soukromá psychologická praxe Praha

Home
Co nabízím
Kdo jsem
Kde jsem
Kontakt/návštěva
Letáček

Ve své praxi se dlouhodobě zaměřuji

Na podporu klientů v období krize - životní, pracovní, osobnostní, partnerské (pomoc přestát krizi, orientace v krizi, hledání alternativ, které v krizi nevidíme, hledání zdrojů k uzdravení v sobě, uvolňovací techniky).

Na  pomoc v partnerských a manželských vztazích.

Na pomoc při  řešení otázky neplodnosti včetně alternativy adopce

Na  pomoc rodinám (hledání různých alternativ ve výchově dítěte, zharmonizování vzájemných vztahů, posilování rodičovské role, podpora v období, kdy se děti osamostatňují a odcházejí z původní rodiny), na pomoc dětem a dospívajícím (hledání vhodných postupů a terapií, podpora v procesu změn

Na  pomoc rodinám, párům i  jednotlivcům, kteří se rozhodli přijmout děti do adopce, pěstounské péče a tzv. hostitelské péče. (provázení v rozhodovacím procesu, fázi přijímání, adaptační fázi, při výchovných a jiných potížích)

Na provázení rozvádějících se či rozvedených rodičů (pomoc při dohodách o styku s dětmi, problematika střídavé péče). 

Na  provázení rodin s dítětem s postižením, nerovnoměrným vývojem, nejasnou diagnózou,  závažnou diagnózou nebo nejasnou  prognózou (terapie, podpora při náročných lékařských terapiích, pomoc v rozhodovacích procesech, pomoc zvládnout závažnou diagnózu v širší rodině, pomoc orientovat se ve vlastních pocitech a emocích).

Na pomoc dětem v ústavním zařízení (práce na porozumění osobního příběhu, adaptace v ústavním zařízení, vztahy s biologickými rodiči, příprava k adopci, pěstounské péči) 

Pracuji s jednotlivci, partnerskými páry, rodinou